KITEX Nyelvvizsga a Berzeviczyben!

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 6.

KITEX Idegenforgalmi Szaknyelvi Vizsga KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsga KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont Vizsgarendszer Akkr. határozat: AK-XVII/1/2001 és SZIF-XVII/2/2008 A KITEX szaknyelvi vizsgát azoknak az idegenforgalomban, illetve kereskedelemben tanulók és dolgozók számára ajánljuk, akiknél a diploma megszerzésének vagy a munkakör betöltésének feltétele az államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga, illetve alap-, közép-, vagy felsőszintű nyelvismeret szükséges a szakma sikeresebb gyakorlásához.

A vizsga nyelve: angol vagy német

Vizsgaszint: alapfok (B1), középfok (B2) és felsőfok (C1)

A vizsga lehet szóbeli, írásbeli és komplex. Az egyes vizsgarészekre külön is lehet jelentkezni. Komplex vizsgára jelentkezés esetében a sikeres részvizsgáról bizonyítványt bocsátunk ki, a másik részvizsga sikertelensége ellenére is.

A vizsga egynyelvű közvetítőkészséget (fordítás, tolmácsolás) nem mér.

Felsőfokú és alapfokú vizsga csak a januári vizsgaidőszakban, kizárólag a Vizsgaközpontban van.

A vizsgázó a vizsgák idejéről és helyszínéről a Vizsgaközpont honlapjáról elérhető saját vizsgázói oldalán tud tájékozódni.

A beosztás utólag nem módosítható.

2019. októberi vizsgaidőszak

Vizsgaidőpontok:

  • Angol írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga beszédértés vizsgarésze: 2019. október 3.
  • Német írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga beszédértés vizsgarésze: 2019. október 4.
  • Szóbeli vizsgák időpontja: 2019. október 5.

Díjtáblázat

 
szóbeli
írásbeli
komplex

Alapfok
12 000 Ft
13 000 Ft
24 000 Ft

Középfok
15 000 Ft
17 000 Ft
30 000 Ft

Felsőfok
16 000 Ft
18 000 Ft
33 000 Ft

 

A vizsgadíj befizethető bankkártyával vagy banki átutalással. Bankszámlaszám: FHB Bank Zrt. 18203332-06013876-40010017

Jelentkezés: A KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsgára vagy a KITEX Idegenforgalmi Szaknyelvi Vizsgára jelentkezni a KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont internetes címén - www.kitex.hu - lehet bármelyik vizsgahelyre. A jelentkezés online történik. A vizsgára az jelentkezhet, aki 14. életévét betöltötte. A fogyatékkal élőknek speciális kérésüket a jelentkezéskor írásban, a megfelelő igazolások csatolásával kell eljuttatni a vizsgaközpontba. Az igazolásról a www.kitex.hu honlapon található információ.

Értesítés a vizsga időpontjáról és helyéről: A vizsga időpontjáról és helyéről legalább 12 nappal a vizsgát megelőzően saját online vizsgázói felületén tájékozódhat a vizsgázó.

Eredmények közzététele, megtekintés: A vizsgák letétele és értékelése után az eredmények elektronikus úton lekérdezhetőek 30 napon belül a vizsga letétele után, előre közölt időpontban a Vizsgaközpont honlapján, a vizsgázó online felületén. A vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga feladatát a feladatok megoldásával és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének értékelését megtekintheti a Vizsgaközpontban, és saját megoldásairól másolatot készíthet. Kiskorú vizsgázók esetében a szülő, illetve gondviselő is megtekintheti a dolgozatot. A megtekintéskor szaktanárok ingyenes konzultációt biztosítanak. A megtekintés a Vizsgaközpont által meghatározott és közölt időtartamon belül online regisztrációt követően zajlik.

Bővebb információ: KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont

E-mail: kitex@kit.hu

Honlap: www.kitex.hu

KOTK a KTEX akkreditált nyelvvizsgahelye