Ki és miben segíthet?

Ki és miben segíthet…

Iskolai védőnő
- Kötelező szűrővizsgálatok.
- Osztályfőnöki óra megtartása az osztályfőnök által kért egészségügyi témában.
- Egyéni tanácsadás diákoknak, szülőknek.

Szociálpedagógus
- Osztályfőnöki óra megtartása a megjelölt tematika alapján (egészségvédelem, drogmegelőzés) az osztályfőnökkel egyeztetett időpontban.
- Igény szerinti (az osztály által kért témában) foglalkozások megtartása.
- Egyéni tanácsadás diákoknak, szülőknek.

Iskolapszichológus Virágné Kiss Éva
- Osztályfőnöki órák tartása az osztályfőnökökkel egyeztetett témában, időpontban.
- Tanítás után kiscsoportos foglalkozás előre elkészített tematika alapján.
- Pszichológiai tanácsadás diákoknak, szülőknek

Az iskolapszichológus szerepe az iskola életében:
Az iskolapszichológus munkájának alapvető célja, hogy szaktudásával az iskola nevelő - oktató munkáját támogassa, hatékonyságát növelje. Feladatai közé tartozik, hogy segítse a tanulók személyiségének optimális fejlődését és munkájával a pszichés problémák kialakulását megelőzze.
Az iskolapszichológus tevékenységével egyfajta „híd” szerepet tölt be a gyermek – szülő – pedagógus hármasának együttműködésben.

Iskolapszichológusi feladatok: egyéni tanácsadás diákoknak, segítve őket lelki egyensúlyuk visszaállításában, ill. fenntartásában; csoportos foglalkozások vezetése a tanórák keretein belül – vagy önkéntes csoportoknak azon kívül is – a lelki egészségvédelem, az önismeret, a szociális képességek fejlesztése stb. céljából; egyéni konzultáció szülőknek és pedagógusoknak, hogy az érintett diák problematikáját körüljárva együtt válasszuk ki a legjobb megoldási lehetőségeket; egyéni, csoportos, vagy osztályszintű felmérések végzése (pl. szociometria, életmód-felmérés) a probléma gyökereinek és a fejlesztés lehetséges útjainak feltárása érdekében; amennyiben a felmerülő probléma az iskolapszichológusi munkakör határait túllépi, úgy segít a megfelelő intézményekkel (nevelési tanácsadó, gyermekpszichiátriai szakrendelés) való kapcsolatfelvételben.

Milyen problémákkal fordulhatnak a diákok az iskolapszichológushoz?
Érzelmi problémák (krízishelyzetek, szorongás, lehangoltság, hangulatingadozás), viselkedési zavarok, beilleszkedési zavarok; családi problémák; tanulási, koncentrációs gondok; pályaválasztási, életvezetési tanácsadás

Milyen problémákkal fordulhatnak a szülők az iskolapszichológushoz?
Egyéni konzultációs lehetőség szülővel és diákkal; iskolai teljesítményszorongás; hirtelen viselkedésromlás; igazolatlan hiányzások; motivációhiány; pályaorientáció; szülő-gyermek, tanár-diák konfliktusok megoldásának támogatása.

Az iskolapszichológus munkaköri kötelezettségeit a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének /SZEK/ szellemében teljesíti. A pszichológust titoktartás kötelezi mindazon információkra vonatkozóan, amelyeket kliensétől, illetőleg klienséről szerez.

Elérhetőség - Kontaktórák:
Hétfő: 07:30 - 12.30 óra Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Kedd: 07:30 - 12:30 óra Herman Ottó Gimnázium
Szerda: 10.30 - 15:30 óra Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Csütörtök: 07:30 - 12.30 óra Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Péntek: 07:30 - 09:30 óra Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola

E - mail: vkisseva@gmail.com
Telefon: az iskola titikárságán

Ajánlott linkgyűjtemények:

http://pszichologia.lap.hu/
http://iskolapszichologia.lap.hu/
http://www.pszichologia.hu/link/
http://pszichologia.com/linkgyujtemeny.html
http://www.psyche.hu/index.php?page=/index.nml&subpage=/hu/linkek.nml

Ifjúságvédelmi felelős
- A fenti tevékenységek koordinálása.
- Pályázati programok szervezése, lebonyolítása.
- Személyes beszélgetés a tanulókkal, szülőkkel, osztályfőnökökkel.
- A végzett munka dokumentálása az adatvédelmi szabályoknak megfelelően.
- Külső kapcsolattartás: gyermekjóléti szolgálatok, rendőrség, gyámhatóság.

CSALÁDSEGÍTŐ – GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK

Miskolci Családsegítő Szolgálat,
Regionális Módszertani Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat,
Megyei Módszertani Központ

Arany János úti Területi
Szolgáltatási Központ
3530 Miskolc, Arany János u. 37.
T.: 06/46/560-204, 06-70-935-48-93
Fax: 06/46/560-205
E-mail: arany@mcsk.t-online.hu

Miskolci Családsegítő Szolgálat,
Regionális Módszertani Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat,
Megyei Módszertani Központ

Kassai utcai Területi Szolgáltató Központ
3526 Miskolc, Kassai u. 19.
T.: 06/46/506-182, 506-183
Fax: 06/46/413-072
E-mail: csskmisk@caracom.hu
Miskolci Családsegítő Szolgálat,
Regionális Módszertani Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat,
Megyei Módszertani Központ

Fazola úti Területi Szolgáltató Központ
3534 Miskolc, Fazola H. u. 4.
T.: 06/46/530-560, 530-561
Fax: 06/46/ 339-150

Iránytű Avasi Szociális Szolgálat
3524 Miskolc, Hajós A. u. 37.
T.: 06/46/315-930, 360-951, 432-246, 564-451
Fax: 06/46/315-930
E-mail: iranytu.gyjsz@freemail.hu

Fontos lehet még…

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztály
3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.
Tel.: (46)514-500

Miskolci Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály
Ifjúságvédelmi és Bűnmegelőzési Alosztály
3525 Miskolc, Fábián kapu 4.
Tel.:(46)514-511

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nyugdíjas Rendőrök
Közhasznú Egyesülete
3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
Tel.: (46)361-879

Drogambulancia, Miskolc
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
Tel.: 46/431-310
Fogadás: hétfő-péntek 9-16 óra

Ifjúsági Lelkisegély
www.ifjusagi-lelkisegely.hu
Krízisügyelet: 80/505-003 (ingyenes)
Hétfő-péntek 16-20 óra

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
06-80-505-505
Éjjel-nappal hívható ingyenes telefonszám

Áldozatsegítő Szolgálat
3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Tel.: 46/502-030, fax: 46/502-027
Bűncselekmények áldozatainak: érdekérvényesítés, szakjogászi közreműködés, pénzügyi segély