Pályázatok

Iskolánk minden lehetőséget megragad, hogy forrásokhoz jusson, legyen szó infrastruktúrális fejlesztésról, eszköz beszerzésről, vagy éppen tanáraink továbbképzéséről.

TÁMOP- 3.1.5-09/A/2-2010-0560 – Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)
Gyakorlattal rendelkező pedagógus továbbképzés a Berzeviczyben, mesterszintű képzés és intézményvezetői képesítés céljából

Kedvezményezett:
Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ (3525 Miskolc, Hősök tere 1.)

Projekt időtartama:
2010. szeptember 1. – 2012. október 01.

Támogatás összege:
9 527 000 Ft (a projekt 100 %-a)

Iskolánk 3 pedagógusa vett részt a pályázatban, közoktatási vezető szakirányú képzésben, kémia tanári mesterképzésben, illetve gyermekvédő tanári szak mesterképzésben. A részvevők számára 1-1 db laptop került beszerzésre a pályázat keretein belül, amelyek segítséget nyújtanak a tanulásban, az információk beszerzésében és a kommunikációban.

A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft.
1134 Budapest, Váci u. 45. "C" épület
Tel.: +36/1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

TÁMOP 3.4.3-08
Új tehetséggondozási módszerek és programok kialakítása két eltérő profilú miskolci középiskolában

Projekt időtartama:
2010. július 1.- 2011. szeptember 30.

A konzorcium tagjai:
1. Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ (Miskolc, Hősök tere 1.)
2. Herman Ottó Gimnázium (Miskolc, Tizeshonvéd u. 21.)

Főkedvezményezett megnevezése:
Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ

A projekt támogatásának összege:
18.857.228 Ft

A projekt célja:
A Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ és a Herman Ottó Gimnázium összefogásával, konzorciumi formában 2010-ben elkezdődött projekt fő célja a tehetséggondozási tevékenység erősítése, új módszerek, programok kialakítása, a két iskola kapcsolatának erősítése a közös pontokon keresztül.

A projekt során megvalósítani kívánt tevékenységek:
- a két iskola tanulóinak mérése, értékelése
- tehetséggondozó szakkörök indítása
- egyéni tehetséggondozási tevékenység
- 2 munkacsoport alakítása, működtetése
- közösen szervezett projektverseny lebonyolítása
- 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés (14 fő)
- versenyfelkészítő feladatgyűjtemény összeállítása 4 témakörben
- tanulás módszertani tréning diákok számára
- kommunikációs tréning pedagógusok számára
- tudománynépszerűsítő előadások szervezése, lebonyolítása
- eszközbeszerzés a szakkörök munkájához

Az előkészületi munkák után 2010 szeptemberében megkezdődött a két iskola tanulóinak, összesen 1200 diáknak a mérése.
Összesen 17 tehetséggondozó szakkör kezdte meg működését a két iskolában különböző területeken: a fizikától a kézművességig.
A Berzeviczy Gergely Szakközépiskolában 6, a Herman Ottó Gimnáziumban 11 tanuló egyéni tehetségfejlesztése kezdődött meg a pedagógusok által készített tematika alapján a tanév I. félévében.
Megalakult a projektben részt vevő pedagógusok és külső szakértők részvételével a Fejlesztési munkacsoport és az Esetelemző munkacsoport.
A projektben részt vesznek a két iskola pedagógusai, együttműködve a Városi Pedagógiai Intézettel, mint Tehetségponttal, illetve bizonyos projektfeladatok megvalósításához külső cégek, vállalkozások, szakértők, előadók munkáját is igénybe vesszük. A folyamatban lévő tevékenységek illeszkednek a két iskola eddigi pedagógiai munkájához, céljai pedig az iskolák Pedagógiai Programjához.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

TIOP 3.1.1.-08.1A Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ infrastruktúrájának kialakítására

A beruházás összege: 962 millió Ft (ebből 866 millió Európai Uniós támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával és Miskolc MJV Önkormányzatának támogatásával).

A beruházás a szolgáltató központ megépítéséből, tanteremfejlesztésből, tancukrászda, tanpékség és egy vendéglátó egység kialakításából, eszközbeszerzésből és egy egységes informatikai rendszer létrehozásából áll. A vendéglátó egység a BERZE Kávézó létrehozását jelenti, ahol az intézmény szakképzős diákjainak lehetősége nyílik az elméletben tanultak kipróbálására. A kávézóhoz kapcsolódva tancukrászda és hidegkonyhai tanüzem is helyet kap és az ott elkészült termékek helyben meg kóstolhatóak.
A pályázatban a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ mint befogadó intézmény, a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola és a Debreczeni Márton Szakképző Iskola pedig mint küldő iskola vesznek részt.
A program hosszabb távú eredményei között javulhatnak a térség foglalkoztatási és munkaerőpiaci mutatói, kevesebb lehet a pályaelhagyó. Az intézmény keretein belül lehetővé válik egy fejleszthető és gazdaságilag hosszú távon fenntartható szakképzési- és felnőttképzési rendszer.
A központon belül kialakításra kerül:
Pályaválasztási iroda
Ifjúságvédelmi iroda
Orvosi szoba
DÖK iroda
Fejlesztőpedagógus iroda
Személyiségfejlesztő foglalkoztató
Digitális szakképző központ
Közösségi terem
Német terem
Angol terem
Fotóstúdió
Marketing és pályaorientációs orientációs központ
Kávézó
Pékség - cukrászkonyha - hidegkonyha

TÁMOP - TÁrsadalmi Megújulás Operatív Program (2.2.3-07/2-2F-2008-0018)

A beruházás összege: 150 millió Ft

A beruházás magába foglalja a három intézmény - a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ, a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola és a Debreczeni Márton Szakképző Iskola - beiskolázási és szakmai kínálatának összehangolását, a pedagógiai programok, minőségirányítási rendszerek, szabályzatok, információs és ügyviteli rendszerek, pályaorientációs és pályakövetési és esélyegyenlőségi tervek közös kidolgozását. A munkamenetek hatékonyságának növelése érdekében pedig közös szakember-csapat alkalmazását (pszichológus, szociálpedagógus, pályaorientációs, képzésszervező, marketing és fejlesztő pedagógus).
A központ szakképzési céljai között szerepel a közös tananyagfejlesztés, az értékelési rendszerek összehangolása, a közös foglalkoztatás és nyilvántartás.