Felvételi eljárási rend

A felvételi szabályzat a dokumentumtárból letölthető.

A nyolcadik osztályosok számára szervezett felvételi eljárás főbb időpontjai iskolánkban:

Határidők és feladatok 2019/20-as tanévben:

Szeptember 30.: Az Oktatási Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

Október 20.: A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

Október 31.:  Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

November 15.: A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervező középiskolák jegyzékét.

December 6.: A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

Január 18. 10.00 óra: Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett középiskolákban

Január 23. 14.00 óra: Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban továbbá a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Február 6.: Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Február 19.: Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

Február 25. 14.30 óra: Szóbeli meghallgatás  a Berzeviczyben, a két tanítási nyelvű turizmus osztályba jelentkezők részére

Február 27. és március 2. Szóbeli felvételi pótnap

Március 16.: A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

Március 19 - 20.: A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

Március 23.: Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

Április 30.: A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Június 1.: A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

Június 23. Beiratkozás a Berzeviczybe.