Érettségi utáni nappali munkarendű szakképzés

Érettségizetteknek nappali munkarendű képzésben:

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ (OKJ SZÁM: 54 811 01)

KERESKEDŐ (OKJ SZÁM: 54 341 01)

TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ (OKJ SZÁM: 54 812 03)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ (OKJ SZÁM: 54 344 01)

Általános felvételi feltételek valamennyi szakképesítésnél:

- érettségi vizsga,

- ingyenes képzés 25 éves korig 

- a képzések megkezdéséhez nem szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány,

- az OKJ-vizsgán előforduló idegen-nyelvi feladatok (angolul vagy németül) megoldásához minimum A2-es szintű nyelvtudás ajánlott

- felvételi vizsga nincs, a felvételről az intézmény az érettségi eredménye alapján dönt

- A második szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés csak az első szakképesítés megszerzését követően kezdhető meg.

- A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.

- A felnőttoktatásra történő beiratkozásnál be kell mutatni a jelentkező személyi igazolványát, lakcímkártyáját és a jelentkező által elvégzett, a bemenethez szükséges iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt.

Orvosi vizsgálat és beiratkozás:

- Vendéglátásszervező szakon: 2019. augusztus 

- Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Turisztikai szervező, értékesítő szakoknál:

Beiratkozás: 2019. augusztus

Orvosi vizsgálat: 2019. augusztus

- KÜLÖN ÉRTESÍTÉST NEM KÜLD AZ ISKOLA!!

- valamennyi képzés az intézmény által szervezett szakmai vizsgával zárul

- szakmai alkalmasságot kizáró okok mellékelve

Egyéb lehetőségek: ECDL vizsga LEHETŐSÉG (az iskola ECDL vizsgaközpont)

Szakmai nyelvvizsga megszerzése (az iskola KITEX szakmai nyelvvizsga központ)

A képzés alatt szervezett felkészítés ismétlő, szintemelő, kiegészítő érettségi vizsgára

Jelentkezési lap letölthető innen pdf vagy word

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ - 2 ÉVES

A szakképesítés munkaterületének leírása: a vendéglátásban vezetői, szervezői gazdálkodási feladatokat ellátó szakember, aki magas szintű, korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vendéglátó válalkozások és az étkeztetési, vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységek üzemeltetéséhez szükséges tervezői, vezetői, szervezői gazdálkodási feladatokat lát el. A vendéglátó egységekben végzi, irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a termelési, az értékesítési és szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja, reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot. Kapcsolatot tart, kommunikál magyar és idegen nyelven a vendégekkel, az egység üzletfeleivel és a hatóságokkal. Gondoskodik a vendéglátó egységekben a biztonsági-, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, higiéniai és élelmiszerbiztonsági előírások betartásáról.

Alapadatok: Képzési idő: 2 év (heti 3 nap elmélet, 2 nap gyakorlat tanüzemben és vendéglátó egységben) Ágazat: XXVII. Vendéglátóipar Szakmacsoport: Vendéglátás-idegenforgalom

Szint: középszintű szakképesítés, amellyel fizikai és szellemi munkát is igénylő munkakört lehet betölteni Betölthető foglalkozás: Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője (FEOR 1332), Vendéglős (FEOR 5121), Pincér (FEOR 5132), Pultos (FEOR 5133), Szakács (FEOR 5134), Gyorséttermi eladó (FEOR 9235) Egészségügyi alkalmassági vizsga szükséges. A felvételi elbeszélgetés egyben pályaalkalmassági vizsgálat is (szempontok: logikai összefüggések megértése, aktív hallgatás, hatékony kommunikáció, ízérzékelés, külső megjelenés, szaglás, hatékony kérdezés készsége, konfliktusmegoldó képesség, meggyőzőkészség, udvariasság) A tanulandó főbb tárgyak: vendéglátó vállalkozás ,vendéglátás áruforgalmi tevékenységei, üzleti gazdálkodás, élelmiszer ismeret, kommunikáció, vendéglátó gazdálkodási ismeret, marketing, szakmai idegen nyelv (német, vagy angol), szakmai informatika, termelés elmélet, termelés gyakorlat, értékesítési ismeret, értékesítési gyakorlat.

Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat kötelező!

Kereskedő és vendéglátó szakos tanulóknál egészségügyi alkalmassági kizáró okok: A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei. Súlyos vitium, vagy enyhébb vitiumnál, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslat szerint. Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések egyéni elbírálás szerint. Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai. Halláscsökkenés a társalgási beszédmegértés zavarával, mind két fül nagyothallása. Beszédhiba. Színtévesztés 0,8-0; 0,7-0; 0,6-0,2; 0,5-0,3;0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség.

KERESKEDŐ - 2 ÉVES

Ágazat: XXVI. Kereskedelem Szakmacsoport: Kereskedelem-marketing- üzleti adminisztráció

Vállalkozást hoz létre, működtet, szüntet meg. Irányítja és ellenőrzi a kereskedelmi egység tevékenységét. Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet, lebonyolítja a készletezést, raktározást, a teljes értékesítési tevékenységet. Marketing munkát végez, felméri és értékeli a piaci környezetet a bolthálózat létrehozása szempontjából. Kiválasztja a legkedvezőbb kondíciójú üzlethelyiséget, kialakítja az üzlet külső/belső arculatát, választékát, személyi és tárgyi feltételeit.

Heti 4 nap elmélet, 1 nap gyakorlat tanirodában és üzletben.

Szint: középszintű szakképesítés, amellyel fizikai és szellemi munkát is igénylő munkakört lehet betölteni.

Betölthető foglalkozás: kereskedő, bolti eladó (FEOR 5111)

A képzés során oktatott főbb tantárgyak: élelmiszer-  és vegyi áruismeret, műszaki cikk áruismeret, ruházati és bútor áruismeret, kereskedelmi ismeretek, kereskedelemi gazdaságtan, vállalkozástan, ügyvitel.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat kötelező!

Egészségügyi alkalmassági kizáró okok: A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei. Súlyos vitium, vagy enyhébb vitiumnál, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslat szerint. Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések egyéni elbírálás szerint. Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai. Halláscsökkenés a társalgási beszédmegértés zavarával, mind két fül nagyothallása. Beszédhiba. Színtévesztés 0,8-0; 0,7-0; 0,6-0,2; 0,5-0,3;0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség.

TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ - 2 ÉVES

A turisztikai szervező, értékesítő szakember utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten a turisztikai, idegenforgalmi tevékenységet. Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, figyelemmel kíséri a gazdasági szempontok érvényesülését. Folyamatos kapcsolatot tart a turisztikai piac szereplőivel. Foglalkozik a kiemelt hazai turisztikai termékek (hungarikumok)  és külföldi utazási célok bemutatásával. Belföldi és külföldi programajánlatokat készít.

Alapadatok: A képzési idő: 2 év (heti 5 nap elmélet, illetve elméletigényes gyakorlat, gyakorlat) Ágazat: XXVIII. Turisztika Szakmacsoport: Vendéglátás-idegenforgalom

Szint: emelt-szintű szakképesítés, amellyel zömmel szellemi munkát is igénylő munkakört lehet betölteni. Betölthető foglalkozás: idegenvezető szakképesítéssel idegenvezető (FEOR 4221) Egészségügyi alkalmassági vizsga szüksége Szükséges nyelvi szint: B2 középfok. A képzés során oktatott szakmai tantárgyak:adminisztráció, kommunikáció, turizmus alapjai, kultúr-, és vallástörténet, vendéglátás és szálláshelyismeretek, idegen nyelv (angol és német szakmai nyelv), utazásszervezés.

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ - 2 ÉVES
 
A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.
Alapadatok: A képzési idő: 2 év (heti 5 nap elmélet, illetve gyakorlat) Ágazat: XXIV. Közgazdaság Szakmacsoport: Közgazdaság
Szint: emelt-szintű szakképesítés, amellyel zömmel szellemi munkát is igénylő munkakört lehet betölteni. Betölthető foglalkozás:Pénzügyi asszisztens, Pénzügyi projektmenedzser, Analitikus könyvelő, Irodai adminisztrátor, Készlet- és anyagnyilvántartó, Pályázatíró asszisztens
Egészségügyi alkalmassági vizsga nincs. A képzés során oktatott szakmai tantárgyak: Gazdasági és jogi alapismeretek, pénzügy, adózás, statisztika, ügyvitel.
 

Érettségizetteknek esti munkarendű képzésben: 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ - 2 ÉVES

- képzési idő: 2 év heti 3 nap délután

- elmélet: 70 %, gyakorlat 30 %

- bemeneti követelmény: érettségi

- ingyenes, tandíjmentes képzés második szakmára is

- diákigazolvány

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

IDEGENVEZETŐ - 2 ÉVES

Képzési idő: 2 év, heti 2 nap elméleti képzés az iskolában

Bemeneti követelmény: érettségi

Ingyenes, tandíjmentes képzés 2. szakmára is

Diákigazolvány

Gyakorlati helyek: külső idegenforgalmi vállalkozások

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ - 2 ÉVES

- ingyenes, tandíjmentes képzés 2. szakmára is

- diákigazolvány

- tanuló szerződés köthető

- gyakorlati helyek: az iskola tanüzeme (Miskolc, Kurucz u.), A Berze Kávézó (Miskolc, Antal József tér) vagy külső vendéglátó egységek

A szakképesítés munkaterületének leírása: a vendéglátásban vezetői, szervezői gazdálkodási feladatokat ellátó szakember, aki magas szintű, korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vendéglátó válalkozások és az étkeztetési, vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységek üzemeltetéséhez szükséges tervezői, vezetői, szervezői gazdálkodási feladatokat lát el. A vendéglátó egységekben végzi, irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a termelési, az értékesítési és szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja, reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot. Kapcsolatot tart, kommunikál magyar és idegen nyelven a vendégekkel, az egység üzletfeleivel és a hatóságokkal. Gondoskodik a vendéglátó egységekben a biztonsági-, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, higiéniai és élelmiszerbiztonsági előírások betartásáról.

Alapadatok: Képzési idő: 2 év (heti 2 nap) Ágazat: XXVII. Vendéglátóipar Szakmacsoport: Vendéglátás-idegenforgalom

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 4. szerda