Német két tanítási nyelvű - Turisztika szakgimnázium

Német két tanítási nyelvű - Turisztika szakgimnázium

A felvételi vizsga fomája: központi írásbeli magyar nyelv és irodalomból és matematikából, kommunikációs készséget, nyelvérzéket és motiváltságot felmérő szóbeli elbeszélgetés. A felvételnek nem feltétele a német nyelvi előképzettség, a tanulók a 9. évfolyamon szerzik meg a kívánt nyelvi jártaságot.

A képzés időtartama: 5 év Az első évben heti 18 német óra, személysiégfejlesztés, magyar, matematika, informatika, testnevelés. 4 év alatt az érettségire felkészítő években a szakmai tantárgyakat már német nyelven tanulják (vendéglátó ismeretek, szállodai tevékenység, szállodai kommunikáció gyakorlata, marketing gyakorlat)

Második idegen nyelv: angol (4 éven át)

Szakmai gyakorlat: a képzés során a tanulók nyáron összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt utazási irodákban, szállodákban és rendezvényszervező cégeknél.

A kétnyelvű érettségi vizsga részei:

magyar nyelven: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika

német nyelven: német célnyelv, német célnyelvi civilizáció és turisztikai ismeretek ágazati szakmai érettségi.

A két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány a megfelelő feltételek teljesítése esezén felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt is adhat.

A szakmai érettségi vizsga Szállodai recepciós OKJ szakmát ad.

Szakmai  képzés: az érettségi utáni szakmai képzésben 1 év alatt Turisztika szervező, értékesítő OKJ szakma szerezhető meg, amely a felsőfokú felvételin jelentős számú felvételi pluszpontot ad a szakirányban továbbtanulóknak.

A Turisztika szervező, értékesítő szakképesítéssel betölthető munkakörök: utazásszervező, tanácsadó, idegenforgalmi ügyintéző, turisztikai referens.

A Turisztika szervező, értékesítő munkaterületének leírása: a turisztikai vállalkozás tevékenységét irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szintan. Összeállítja a vállalkozás árualap kínálatát, reklámozza és kialakítja a cég arculatát. Megszervezi a turisztikai temékek értékesítését, kapcsolatot tart az ügyfelekkel és a partnerekkel.

A felsőfokú továbbtanulás lehetősége: az érettségi bizonyítvány megszerzésétől kezdve elsősorban gazdasági főiskolákon, közgazdaságtudományi egyetemen, de érdeklődéstől függően bármelyik felsőoktatási intézményben.