MSZC - Felnőttoktatás

Felnőttoktatás a Miskolci Szakképzési Centrumban

  1. Ha a tanuló gimnázium és szakképző iskola esetén a huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. (Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, az életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani)
  2. A tanuló saját elhatározásából attól a tanévtől kezdve is folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
  3. A felnőttoktatás iskolarendszerű oktatás, a tanítás megkezdése és befejezése a tanév rendjének megfelelően történhet az alábbiak szerint:
  • Normál esetben a tanév szeptember első hetében kezdődik, és június közepéig tart
  • Keresztféléves indulás esetén február első hetében kezdődik, és december közepéig tart
  • A szakképzések többsége 2 tanéves, de vannak 1 tanéves, sőt 0,5 tanéves képzések is.

 

  1. A Miskolci Szakképzési Centrum nappali munkarendés esti munkarend szerint szervez felnőttoktatást
  2. Nappali munkarend szerint a tanítási órák (32-35 óra/hét) délelőttönként zajlanak, munkavállalás mellett ez az oktatási forma nem megvalósítható. Ingyenesenazok vehetik igénybe, akik az első iskolarendszerű szakképesítésüket kívánják megszerezni.
  3. Az esti tagozatos oktatásra munka mellett is lehet járni. Heti 18 tanítási órán kell részt venni, hetente 3 délután 15:00 és 19:30 között. A tanítási órák jelentős része gyakorlati óra, ami külső gyakorlati képzőhelyen (pl. a tanuló munkahelyén, amennyiben a szakmai feltételek adottak) tanulószerződéssel is teljesíthető. Tanulószerződés esetében csak az elméleti órákra, többnyire egy délutánra kell az iskolában megjelenni. Amennyiben a tanuló iskolarendszerben egynél több szakképesítést még nem szerzett, a képzés ingyenes. (A felnőttképzésben (fizetős tanfolyamokon) szerzett szakképesítések ebből a szempontból nem számítanak)
  4. A felnőttoktatásban (esti tagozaton is) diákigazolvány igényelhető, ami a nappali rendszerű diákigazolványokhoz hasonló kedvezményeket biztosít.