Közösségi szolgálat - Új helyszíneken

Tájékoztatunk benneteket, hogy a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola - közösségi szolgálat teljesítésére - együttműködési megállapodást kötött a miskolci Batsányi János Óvodával (3534 Miskolc Batsányi János u. 2.). A megállapodás alapján a székhely óvodán kívül a Szeder úti Tagóvodában (3533 Miskolc Szeder u. 2/a.), a Mesevár Tagóvodában (3534 Miskolc Könyves Kálmán u. 34.): és a bükkszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Tagóvodában (Bükkszentlászló 3510 Miskolc , Fő u. 103.) lehet közösségi szolgálatot végezni.

A 9. Ny és Kny. a 9. a,b,c; a 10. a, és a 11. b,c. osztályos tanulók számára ajánljuk a feladatra történő jelentkezést (nekik 2016-ban vagy azt követően az érettségi vizsga megkezdésének feltételeként 50 órás közösségi szolgálatot kell teljesíteniük). Az iskola fenti partnerintézményében a tevékenység végzésére (Főként az óvoda (tagóvodák) székhelyén vagy attól könnyen elérhető távolságra lakó és az óvodásokkal való foglakozás iránt érdeklődő tanulók részvételére számítunk.)
Végezhető tevékenységek:
• meseolvasás, közös verstanulás, éneklés az óvodásoknak, (esetleg a bölcsődéseknek),
• segítő részvétel óvodások rendezvényein, óvodai ünnepeken,
• a gyerekekkel közös játék, játékkészítés, bábozás, dramatizálás, dekorációk készítése,
• segítségnyújtás az óvodai sportfoglalkozásokon illetve az óvodások kíséréséhez stb.
A közösségi szolgálat során az óvodai dolgozóknak előírt szakmai feladat nem végezhető!
Ideje: a szerződés 2013. október 1-jétől 2014. 12. 31-ig terjedő hatállyal lép érvénybe, de a teljesítés kezdetéről, időtartamáról és tartalmáról az óvoda vezetőjével (Petránné Képes Gizella), a tagóvodák illetve a kijelölt mentorokkal (Hajnalné Szurmai Erika, Király Attiláné, Havril Istvánné, Eszláriné Markó Mónika) kell egyeztetnetek. elérhetőségüket az igazgatóhelyettesi irodában kérhetitek el.
(A közösségi szolgálat tanítási időben napi 1-3 órát, szünidőben napi 4,5 órát nem haladhat meg. Egy tanévben 14-17 óra teljesítése ajánlott.
Jelentkezés az iskola honlapján elérhető jelentkezési lapon történik, amelyet kitöltés és a gondviselőddel való aláíratás után osztályfőnöködnek, vagy Gulyás József tanügyi igazgatóhelyettesnek adhattok át. A közösségi szolgálat elvégzéséről egyéni naplót kell vezetnetek (szintén honlapunkon elérhető), amelyet Gulyás József igazgatóhelyettes érvényesít, majd a kitöltés után a fogadó intézmény kijelölt mentora - teljesített alkalmanként- aláírásával hitelesít.)